Tretina českých e-shopov využíva platobnú bránu Comgate

Comgate platobnú bránu využíva cez 8,5 tis. e-shopov. Podľa zistených informácií skoro každá tretia platobná brána v Česku nesie značku Comgate.

Nás ale hlavne zaujímalo, aký podiel v segmente stredných a malých e-shopov obsluhujeme. Našim poslaním nie je poskytovať služby iba velikánom podobným ako je Alza alebo Mall ale poskytovať kvalitné a výhodné služby aj malým a stredným e-shopom.
Zakladáme si na transparentnosti - ako prvý sme pred rokmi na našom webe zverejnili úplny sadzobník a pravidlá pre získanie objemových bonusov. Rovnako tak verejné sú naše zmluvy a obchodné podmienky.

Bohužiaľ, žiadne štatistiky o počte klientov alebo e-shopov s možnosťou uhradiť tovar či služby kartou, prípadne bankovým tlačítkom sme nedohľadali. Náš odhad sme založili na dostupných dátach. 

V Česku je podľa rôznych odhadov 40 až 50 tis. e-shopov. O podobnom čísle referuje napríklad Heureka, ktorá podľa vlastných údajov obsluhuje 38 tis. e-shopov. Podobné číslo zazneli aj zo strany Zásielkovne, ktorá podľa článku tlače obsluhuje cez 30 tis. e-shopov vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia. V minulosti zazneli čísla okolo 24 tis. e-shopov v Česku. Rovnaký odhad 40 tis. e-shopov v Česku zaznel aj zo strany Shoptetu v ich štatistickom rozbore (https://www.ceska-ecommerce.cz/).

Od našich partnerov, prevádzkovateľov platforiem pre e-shopy, vieme, že v celkovom čísle je okolo 15% ( to je 6 až 7,5 tis.) takzvane "vo výstavbe", kde e-shop existuje ale je v rôznych štádiách spracovania, to znamená že nie sú plne funkčné, nijak propagované a ani nefungujú žiadne predaje. Veľa z týchto e-shopov sa nikdy nedostanú do produkčného stavu.  Tieto e-shopy obvykle nie sú vybavené platobnou bránou. 

Časť e-shopov, podľa našich skúsenosti, cca 10%, má potrebnú veľkosť aj objem predajov, ale druh tovaru alebo charakter predaja je v rozpore s pravidlami kartovej asociácie. Štandardne sa jedná o tovar či služby s CBD, zbraňami alebo na prvý pohľad nezmyselné alebo pochybné služby. 

Takže pre stanovenie základu z pôvodných čísel v rozmedzí 40 až 50 tis. e-shopov je potrebné odčítať 15%, vo výstavbe ďalších 15% a v nábehu dalších 10%, ktorým nie je možné poskytnúť platobnú bránu z dôvodu regulácie. Zostáva nám 24 až 30 tis. e-shopov. 8,5 tis. e-shopov s platobnou bránou Comgate predstavuje cez 30% vypočítaného základu.

Celkový počet e-shopov 40 až 50 tis.
E-shopy vo výstavbe - 15 % 6 až 7,5 tis.
E-shopy v nábehu - 15 % 6 až 7,5 tis.
E-shop so zakázaným segmentom - 10 % 4 až 5 tis.
E-shopy s platobnou bránou 24 až 30 tis.
E-shopy s platobnou bránou ComGate 8,5 tis.
Podiel ComGate platobnej brány 31,5 %

Sme si vedomý toho, že sa jedná o odhad, taktiež inou optikou, napríklad meraný objem transakcií všetkých e-shopov, v rámci tých najväčších, je podiel Comgate výrazne nižší. Napriek tomu nás ale na záver nášho skúmania potešilo, že nám dôveruje tak veľká časť podnikateľov v oblasti online platieb.

Děkujeme!