Liên hệ

Comgate a.s.
Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b
500 02 Hradec Králové
IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505

Gọi cho chúng tôi các ngày làm việc trong tuần từ 8:00 tới 20:00 
Điện thoại: +420 228 224 267

E-mail: podpora@comgate.cz

Hộp dữ liệu: m44jq3v

Ghi vào sổ đăng ký thương mại:
Tài liệu số B 3755 được lưu trữ tại Toàn án Tỉnh tại Hradec Kralove
Vốn cổ phần đã góp 616 636 000 Kč

trụ sở chính Comgate