Yêu cầu một dịch vụ

icon

Hợp đồng từ xa đơn giản, trực tuyến 

icon

Kích hoạt cổng thanh toán và cài đặt thiết bị thanh toán miễn phí 

icon

Giá hợp lý, giảm theo số lượng thanh toán

icon

Kết thúc bất cứ lúc nào không bị phạt vi phạm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về một khoản thanh toán cụ thể mà bạn đã thực hiện qua cổng thanh toán điện tử hoặc thiết bị thanh toán của Comgate, bạn vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi qua đơn sau.