Hãy thử cổng thanh toán điện tử

Bạn có thể dùng thử cổng thanh toán mà không phải hoàn thành thanh toán. Số tiền thanh toán được cài đặt là 1 Kč. Tiền từ các khoản thanh toán đã hoàn thành sẽ được quyên góp cho các mục đích từ thiện.

tùy chọn thanh toán qua cổng thanh toán Comgate

Bạn muốn đặt câu hỏi?

Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.

Ikona telefon

tổng đài
+420 228 224 267

Ikona zavináč

gửi thư điện tử
podpora@comgate.cz

Bạn muốn đặt câu hỏi?

Chúng tôi hoạt động từ 8:00 tới 20:00 các ngày làm việc trong tuần. Câu trả lời của bạn sẽ được giải đáp ngay lập tức.

Ikona telefon

Tổng đài
+420 228 224 267

Ikona e-mail

Gửi thư điện tử
podpora@comgate.cz