Předvánoční průzkum e-commerce

Jak se současná ekonomická situace projevuje u českých a slovenských e-shopů? S jakým očekáváním se jejich provozovatelé připravují na vánoční sezónu? Jak se mění chování zákazníků a s jakými komplikacemi se obchodníci potýkají ze strany dodavatelů? To jsou některé z otázek průzkumu, který jsme v srpnu 2022 provedli u klientů Comgate s platební bránou. Věříme, že vyhodnocení, které vám níže nabízíme, vám může pomoci při rozhodování v podnikání.

průzkum PB infografika

Soustředili jsme se na témata, které jsou pro naše klienty stěžejní, zejména téma růstu cen vstupů i zdražování prodávaného zboží a služeb. Zkoumali jsme také možné změny na straně dodavatelských řetězců i v chování nakupujících. 

Obdrželi jsme bezmála 600 odpovědí, které jsme zároveň roztřídili i podle segmentů zboží a služeb. Věříme proto, že výsledné hodnoty mohou do značné míry vypovídat
o situaci na českém a slovenském trhu.

Odpovědi s komentářem

Jak se vyvíjí vaše tržby v roce 2022 v porovnání
s rokem 2021?

První otázka směřovala k vývoji tržeb v roce 2022. U celkových čísel vidíme očekávatelný obrázek: největší část klientů informuje o stejných tržbách jako loni.
U těch, kterým tržby buď vzrostly, nebo klesly, mají mírnou převahu klienti
s klesajícím objemem tržeb.

Porovnání vývoje tržeb rok 2022 oproti roku 2021

V segmentovém pohledu na tato data vidíme významné rozdíly. Oblast cestovního ruchu hlásí stejné nebo rostoucí tržby. Naopak častější převahu klesající tendence vykazují segmenty domácnost a nábytek, elektronika a elektrospotřebiče pro domácnost, oblečení a obuv nebo sport a outdoor.

Porovnání vývoje tržeb rok 2022 oproti roku 2021 - segmentově

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Očekávání směřující k vánoční sezóně je oproti odhadu vývoje celého roku 2022
o něco pesimističtější. Pokles oproti loňsku očekává 39 % obchodníků.

Výhled na vývoj vánoční sezóny

Při pohledu na jednotlivé segmenty opět vidíme značné rozdíly v očekávání
– v segmentech s nějméně příznivým dosavadním vývojem vnímáme i nejméně optimistická očekávání do nadcházející vánoční sezóny. Negativní výhled převažuje v segmentech jako domácnost a nábytek, elektronika a elektrospotřebiče nebo oblečení a obuv. Spíše neutrální nálada panuje v segmentech jako drogerie
a kosmetika, hobby a zahrada, léky, zdravotnické pomůcky a doplňky stravy nebo také v potravinách. Optimistický pohled je častější v segmentech cestování nebo auto-moto.

Výhled na vývoj vánoční sezóny - segmentově

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?

Silným indikátorem důvěry v úspěšnou vánoční sezónu je plán předzásobit se zbožím. Odpovědí naznačují podobný obrázek tomu, jaký plyne z předešlého dotazu na očekávání její úspěšnosti. Převažující skupinu tvoří e-shopy, které se budou předzásobovat stejně jako před rokem. U zbytku převažuje spíše opatrný přístup.

Plány na předzásobení

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Na straně spotřebitelů je vidět očekávaná reakce na změnu ekonomické situace, zejména častější volba levnějších variant zboží. Určitou váhavost nakupujících indikuje i delší proces výběru zboží nebo častější nákup až při druhé a další návštěvě obchodu.

Změna spotřebitelského chování

Při segmentovém pohledu na odpověď „častější volba levnějších variant zboží“ vidíme, že velmi silně se toto zákaznické chování projevuje v restauracích,
u sortimentu elektroniky a elektrospotřebičů, domácnosti a nábytku nebo u potravin. Až překvapivě se tato změna neprojevuje v segmentu cestovního ruchu.

Volba levnější varianty - segmentově

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží?

Ve vztahu k dodavatelům zboží dominuje téma navýšení cen. Mezi další časté komplikace patří výpadky nebo omezení sortimentu nabízeného zboží nebo prodloužení dodacích lhůt. Kombinace dvou posledně jmenovaných problémů je kritická pro plánování vánoční sezony – včasný a správný odhad předzásobení často rozhoduje o výsledcích celého roku.

Obtíže u dodavatelů

Segmentový pohled na odpověď „navýšení cen zboží ze strany dodavatelů“ naznačuje, že problém se týká všech kategorií bez rozdílu. Největší tlak je v
e-shopech podnikajících v oblastech elektroniky a elektrospotřebičů pro domácnost, drogerie a kosmetiky nebo auto-moto.

Navýšení cen u dodavatelů - segmentově

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání
s odhadem roku 2022?

Převažující část obchodníků očekává v roce 2023 obdobnou hladinu tržeb jako letos. Velikosti skupin respondentů s pozitivním výhledem a těch s negativním očekáváním se velmi podobají. Přibližně desetina obchodníků plánuje rozšíření sortimentu do dalších segmentů, případně mezinárodní expanzi.

Výhled na rok 2023

Na závěr bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu.

Byla pro vás data z průzkumu přínosná?

Budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti? Pokud ano, zadejte prosím e-mail.