Předvánoční průzkum maloobchodu a služeb

Zákazníci volí levnější varianty zboží a v průměru utratí za nákup méně. Především v segmentech maloobchodu, restaurací a ubytování trápí podnikatele nižší tržby než loni. Téměř 80 % z nich tak muselo v uplynulých šesti měsících zdražovat a polovina jich další zdražení plánuje. Nejen tyto poznatky vyplývají z velkého předvánočního průzkumu společnosti Comgate mezi podnikateli mimo e-commerce.

V dotazníku jsme se zaměřili na podobná témata jako v nedávném předvánočním průzkumu e-commerce. Zkoumali jsme zejména možné změny v chování zákazníků i komplikace na straně dodavatelů. 

průzkum POS infografika

Obdrželi jsme více než 400 odpovědí od podnikatelů s kamennými provozovnami, které jsme roztřídili do tří segmentů: maloobchod, restaurace a ubytování a ostatní služby. Výsledky proto poskytují zajímavý pohled na to, jaká je současná situace podnikatelů obecně, ale i jak se v jednotlivých aspektech liší mezi těmito třemi oblastmi. 

Odpovědi s komentářem

Jak se vyvíjí vaše tržby mimo e-shop v roce 2022 v porovnání s rokem 2021?

Odpovědi na první otázku ukazují nepříjemnou skutečnost – jen necelá sedmina podnikatelů (13,5 %) zaznamenává vyšší tržby než v minulém roce. Mezi ostatními je vyrovnaný poměr těch, kteří informují o stejných tržbách jako loni, a těch, jimž tržby poklesly o 20 procent a více. 

Jak se vyvíjí vaše tržby mimo e-shop v roce 2022 v porovnání s rokem 2021?

V segmentovém pohledu na tuto odpověď vidíme očekávaný poměr: pokles tržeb je nejslabším trendem ve službách, mnohem výrazněji trápí podnikatele v maloobchodu, restauratéry a hoteliéry.

Jak se vyvíjí vaše tržby mimo e-shop v roce 2022 v porovnání s rokem 2021?

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Odpovědi na druhou otázku týkající se nastupující vánoční sezóny jsou vesměs v souladu s předchozími reakcemi. Pro čtvrtinu podnikatelů není vánoční sezóna relevantní, ti ostatní ji vyhlížejí s převládajícím pesimismem. 

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Také v tomto případě se ze segmentového rozdělení odpovědí dozvídáme, že nejslabší očekávání od konce roku mají podnikatelé v maloobchodě a v odvětvích veřejného stravování a ubytování.  

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?

Vytvoření zásob zboží před vánoční sezónou dává smysl především v maloobchodě, o čemž také svědčí segmentový pohled na třetí otázku průzkumu. Většina respondentů, u kterých předzásobení připadá v úvahu, buď nehodlá zvláštní zásoby tvořit vůbec, nebo je nakoupí v menším množství než loni. Dvě pětiny všech respondentů předzásobení neřeší, v jejich oboru je irelevantní.  

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?
Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Složitá ekonomická situace se do chování zákazníků promítá výrazně. Obchodníci u nich ve značné míře registrují volbu levnější varianty zboží nebo služeb. Úsporný režim se pak projevuje i na průměrné platbě za jednotlivý nákup – dvě pětiny obchodníků si všímá, že u nich nakupující utratí méně.   

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Nižší průměrná útrata se podle očekávání nejvíce projevuje v restauracích a ubytovacích službách. Naopak řemesla a ostatní služby ve větší míře zaznamenávají volbu levnějších variant. V tomto segmentu je nejvýrazněji cítit nižší ochota klientů platit za doplňkové služby a příslušenství.

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?

Při zaměření na vztah s dodavateli se jako naprosto dominantní problém projevuje zvyšování cen. V kombinaci s výpadky nebo omezení v sortimentu jde o velmi vážnou komplikaci pro úspěšné plánování, což může mít obzvlášť před vánoční sezónou až fatální důsledky. S těmito překážkami se opět nejčastěji potýkají podnikatelé v maloobchodě a v odvětví restaurací a ubytování.

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?
Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?

Více než polovina respondentů očekává v roce 2023 obdobné tržby jako letos, mezi ostatními převažuje skepse – bezmála třetina všech, kteří se průzkumu zúčastnili, se chystá na velký propad. Desetina obchodníků očekává, že ukončí činnost. Pesimistický výhled převládá v maloobchodu a v segmentu restaurace, ubytování.  

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?
Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?

Využíváte podnikatelský úvěr?

Složitou situaci nebo vlastní plány na rozvoj obchodu velká většina obchodníků neřeší podnikatelským úvěrem. Tento produkt využívá zhruba pětina všech respondentů s tím, že nejčastěji sahají po půjčkách od bank. Největší zkušenosti s financováním tímto způsobem mají podnikatelé v maloobchodě. 

Využíváte podnikatelský úvěr?
Využíváte podnikatelský úvěr?

Pokud podnikatelský úvěr nevyužíváte, z jakého důvodu?  

Naprostá většina obchodníků, kteří úvěr nevyužívají, tvrdí, že ho nepotřebují. Pětina respondentů se obává rizik s úvěrem spojených a šestinu odrazuje výše nabízených úrokových sazeb. 

Pokud podnikatelský úvěr nevyužíváte, z jakého důvodu?

Na závěr bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu.

Byla pro vás data z průzkumu přínosná?

Budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti? Pokud ano, zadejte prosím e-mail.