Průzkum e-commerce: Obchodníci hodnotí vánoční sezónu pozitivně

Jak se obchodníkům v e-commerce vydařila vánoční sezóna? S čím se potýkali a jaké měli tržby v porovnání s minulostí? Co očekávají od roku 2023? Na tato i další témata se zaměřuje povánoční průzkum mezi klienty Comgate s platební bránou.

V povánočním průzkumu jsme oslovili klienty s platební bránou Comgate. Zaměřili jsme se na vyhodnocení vánoční sezóny z pohledu tržeb, na překážky, s nimiž se během ní obchodníci potýkali. Mezi tématy dotazníku jsou i okruhy týkající se výhledu na rok 2023. Detailní rozbor a strukturu odpovědí najdete níže.

infografika průzkum

Odpovědi s komentářem

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Hned pohled na první graf je velmi optimistický. Pro necelé dvě třetiny obchodníků byla vánoční sezóna z pohledu tržeb lepší nebo podobná v porovnání s minulým rokem, což s ohledem na okolnosti (inflace, růst cen energií, pokles e-commerce…) můžeme označit za velmi příjemné překvapení.

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Míra meziročního zlepšení je dokonce vyšší, než jak ji obchodníci předvídali v předvánočním průzkumu e-commerce. V grafu ze září loňského roku vidíme, že růst očekávalo 21,7 % respondentů, lednový graf (nahoře) ukazuje, že vyšší tržby zaznamenalo 36,6 % obchodníků.

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

data ze září 2022

Když se vrátíme k aktuálním datům a podíváme se na vyhodnocení vánoční sezóny v rozčlenění na segmenty, vidíme zajímavou dělící linku – meziroční růst se týkal především segmentů s nezbytným zbožím: potravin, kosmetiky a zdraví, služeb. Naopak, u zbytného zboží je vyšší poměr obchodníků, kteří hlásí meziroční pokles. Můžeme se dohadovat, že tento rozdíl ilustruje změnu v chování spotřebitelů. 

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb? Segmenty

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Na první otázku průzkumu navazuje konkrétnější pohled na meziroční srovnání. I to vychází optimisticky – třetina respondentů zaznamenala vyšší tržby, čtrnácti procentům obchodníků vzrostly o více než 30 %.

Také při tomto detailním pohledu na čtvrtý kvartál platí, že nejúspěšnější byly segmenty s nezbytným zbožím. Potraviny, kosmetika a zdraví a zlužby se na celkově pozitivním vyznění grafu podílejí nejvýrazněji.

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?

Další část průzkumu se zaměřila na časový průběh vánoční sezóny. Ta podle některých ukazatelů začala později než v minulosti, zákazníci s většími nákupy před koncem roku otáleli. Respondenti průzkumu tento trend nezaznamenali, v menší míře se v segmentovém rozdělení projevil pouze u čtyř druhů zboží.

Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?
Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů? Segmenty

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Otázka, která se zaměřila na zásobování, ukazuje, že téměř dvě třetiny obchodníků odhadly přípravu na vánoční sezónu správně a zboží měly dostatek. Třetina respondentů vyprodala už během sezony a necelá čtyři procenta hlásí velké problémy s nedostatkem zboží. 

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Jen pro srovnání se můžeme vrátit k předvánočnímu průzkumu a otázce týkající se plánů na předzásobení – na podzim drtivá většina obchodníků doplňovala sklady podobně jako v minulých letech nebo v průběhu roku.

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou?

data ze září 2022

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží? Segmenty

V segmentovém pohledu na odpovědi týkající se stavu zásob vidíme vyrovnané rozložení odpovědí. Z logických důvodů se vymyká segment nehmotného zboží a služeb.

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

Celkové ohlédnutí za vánoční sezónou vyznívá pozitivně, obchodníci se však během ní museli potýkat s problémy. Ze všech odpovědí vyčnívají tři hlavní výzvy – růst cen u dodavatelů a pokles poptávky na straně kupujících, o něco méně výrazná pak efektivita výdajů na marketing.  

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

To, že nejvýraznější výzvou byl růst cen u dodavatelů, není překvapením. Trend navazuje na předvánoční průzkum, v němž obchodníci označili zdražování jako největší obtíž na straně dodavatelů.

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží?

data ze září 2022

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

V návaznosti na povedenou vánoční sezónu není překvapením, že výhled respondentů průzkumu na rok 2023 je veskrze optimistický. Bezmála 40 % obchodníků očekává růst tržeb minimálně o 15 %, téměř polovina jich odhaduje, že zůstane na stejné úrovni ve srovnání s minulým rokem.

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

Porovnáme-li aktuální data s tím, jak respondenti průzkumu vyhlíželi rok 2023 před čtyřmi měsíci, vidíme jisté rozdíly. Obdobné tržby v září očekávala více než polovina obchodníků (57 %), poklesu (případně ukončení činnosti) se obávala přibližně pětina. V součtu přibližně 37 % respondentů předpovídalo výrazný nárůst tržeb nebo plánovalo expanzi do dalších zemí a segmentů.

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?

data ze září 2022

Při segmentovém pohledu na roční výhled můžeme obchodníky rozdělit na několik typů podle míry optimismu. Segmenty potravin, zábavy, knih a hudby nebo kosmetiky a zdraví jsou převážně optimistické. V elektronice, chovatelských potřebách a módě značná část obchodníků očekává setrvalý stav. Segmenty jako auto-moto, sport a outdoor, domácnost, nábytek, hobby potřeby a stavebniny nebo zboží pro děti zase vykazují poměrně výrazné rozdělení mezi optimisty a pesimisty.

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023? Segmenty

Co budou podle vás největší výzvy roku 2023?

Pokud jde o očekávání směrem do roku 2023, obchodníci si ve velké míře uvědomují, že se budou muset vypořádat se stoupajícími provozními výdaji. Hledání cest k úsporám v provozu zmiňuje jako největší výzvu přes 70 % respondentů.

Co budou podle vás největší výzvy roku 2023?

Co vnímáte jako největší hrozby nebo příležitosti?

Ačkoli hlavním motivem druhé poloviny uplynulého roku v průzkumech byl růst cen na straně dodavatelů, v roce 2023 se obchodníci ještě více obávají chování zákazníků. Ti by v jejich očích mohli začít ještě více šetřit a omezovat poptávku.  

Co vnímáte jako největší hrozby nebo příležitosti?

Závěr

Povánoční průzkum mezi obchodníky v e-commerce ukazuje, že navzdory složité ekonomické situaci si respondenti dokáží poradit a hlavní sezóna minulého roku byla pro většinu z nich pozitivní. Také ve výhledu na rok 2023 si udržují opatrný optimismus. V jeho rámci si uvědomují, že se může měnit chování kupujících, a zároveň budou muset dbát na efektivitu vlastního provozu.   

Na závěr bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu.

Byla pro vás data z průzkumu přínosná?

Budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti? Pokud ano, zadejte prosím e-mail.