Povánoční průzkum maloobchodu a služeb

Jaká byla vánoční sezóna pro podnikatele s kamennými provozovnami? S jakými překážkami se potýkali a jaké měli tržby ve srovnání s minulým rokem? Co očekávají od roku 2023? To jsou některá z témat povánočního průzkumu Comgate mezi uživateli platebních terminálů.

Vánoční sezóna byla pro podnikatele v kamenných provozovnách spíše svízelná. Většina z nich zaznamenala stejné nebo nižší tržby než před rokem, obchodníci se potýkali s opatrnějším přístupem zákazníků a rostoucími cenami u dodavatelů. Přesto jsou ve výhledu na rok 2023 celkem pozitivní. Níže najdete podrobné a okomentované vyhodnocení průzkumu včetně jeho srovnání s předvánočním dotazníkem.

průzkum POS infografika

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Loňská vánoční sezóna byla v porovnání s rokem 2021 lepší nebo stejná pro 61 % obchodníků v kamenných provozovnách, nejvyšší je ale procento těch, kteří měli nižší tržby než před rokem (39,1 %). Některé z důvodů vyplynou z dalších odpovědí.

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Při pohledu na segmentové rozdělení vidíme, že zatímco ve službách, restauracích a ubytování vyznívá meziroční srovnání tržeb celkem dobře, v maloobchodě byla situace horší – téměř polovina respondentů hlásí nižší vánoční tržby než před rokem.

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb? segmenty

Ze srovnání s předvánočním očekáváním však i přesto vyplývá, že sezóna proběhla nad očekávání. Že budou tržby lepší nebo stejné předpovídala jen necelá polovina z těch dotazovaných, pro které je vánoční sezóna relevantní.

Jak se bude vyvíjet vánoční sezóna?

data z podzimu 2022

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Podobné výstupy jako z první odpovědi lze vyčíst i z dotazu na detailnější meziroční srovnání tržeb za čtvrtý kvartál. Více než čtvrtina obchodníků zaznamenala nárůst minimálně o 15 %, desetina vyrostla o 30 %. Třetina respondentů však hlásí výrazný pokles tržeb, 13,6 % o 30 % a více.

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Pokles v tržbách souvisí mimo jiné se změnou chování zákazníků – už v předvánočním průzkumu řada respondentů upozorňovala na to, že kupující častěji volí levnější varianty zboží, potažmo že se snížila průměrná výše platby za jeden nákup.

Pozorujete změnu chování spotřebitelů? 2022

data z podzimu 2022

Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?

Pokud jde o průběh vánoční sezóny, respondenti, pro které je relevantní, zaznamenali ve vyšší míře pozdější začátek. To by odpovídalo dojmu z předchozí odpovědi – kupující byli opatrnější, s vánočními nákupy otáleli..

V segmentovém pohledu se potvrzuje logické – vánoční sezóna je relevantní zejména pro podnikatele v maloobchodě. Také ve službách, restauracích a ubytování však je znát mírný trend odložení vánočního utrácení na pozdější dobu (červený pruh).
Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?
Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů? segmenty

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Výstupy z otázky zaměřené na zásobování jsou pozitivní – tři čtvrtiny podnikatelů mělo dostatek zboží, pětina některé kategorie během sezóny vyprodala. S výrazným nedostatkem se potýkala jen naprostá menšina obchodníků.

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Pro zajímavost se můžeme podívat na to, jak obchodníci plánovali naložit se zásobením před startem vánoční sezóny – z těch, pro které má význam, drtivá většina chystala zásoby ve stejné nebo menší míře než před rokem. 

Plánujete se předzásobit zbožím před vánoční sezónou? segmenty

data z podzimu 2022

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

Překvapením může být to, že se do fungování kamenných provozoven na konci roku nepromítly vysoké ceny energií a jiné režijní výdaje – aspoň ne do takové míry jako pokles poptávky na straně kupujících a růst cen u dodavatelů.

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

Oba tyto trendy zaznamenali obchodníci už před vánoční sezónou. Celkově opatrnější přístup zákazníků už jsme si ukázali, na tomto grafu z podzimu 2022 vidíme, že ani navyšování cen u dodavatelů není nic nového. Také na konci minulého roku to byl dominantní problém.

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?

data z podzimu 2022

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

Navzdory nepříliš příznivým výsledkům vánoční sezóny jsou obchodníci v kamenných provozovnách směrem k roku 2023 relativně optimističtí – polovina jich očekává setrvalý stav, mezi ostatními mají pesimisté jen velmi mírnou převahu.

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?
V rozdělení na segmenty vidíme slušnou míru optimismu mezi podnikateli v maloobchodu a ve službách, pouze v restauracích a ubytování je na grafu vidět vyšší podíl těch, kteří očekávají pokles tržeb o 15 až 30 %.
Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023? segmenty

V předvánočním průzkumu byly odpovědi na stejné téma strukturovány poněkud odlišně, i z přibližného srovnání však vidíme, že na podzim byli obchodníci pesimističtější. Bezmála třetina očekávala výrazný propad, desetina plánovala ukončit činnost.

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s rokem 2022?

data z podzimu 2022

Co vnímáte v roce 2023 jako největší hrozby nebo příležitosti?

V ohlédnutí za vánoční sezónou hodnotili obchodníci jako největší překážky, se kterými se potýkali, růst cen u dodavatelů a vývoj poptávky u kupujících. Ve výhledu na rok 2023 jsou tyto dva faktory rovněž dominantní, mezi ně se však dostává také obava z udržení přiměřených režijních výdajů. Za hrozbu nebo příležitost je označila polovina respondentů.

Co vnímáte v roce 2023 jako největší hrozby nebo příležitosti?

Na závěr bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu.

Byla pro vás data z průzkumu přínosná?

Budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti? Pokud ano, zadejte prosím e-mail.