Průzkum maloobchodu a služeb: Vánoce obchodníkům nepřály

Stejně jako před rokem, ani tentokrát podnikatelé v maloobchodě a službách nemohou po vánoční sezóně jásat. Z tradičního průzkumu Comgate mezi českými uživateli platebních terminálů vyplývá, že pouze necelá čtvrtina z nich zaznamenala meziroční zlepšení.

V povánočním průzkumu maloobchodu a služeb jsme se zaměřili na meziroční srovnání tržeb během vánoční sezóny a výhled na rok 2024, ale také na otázku nabízení slev. Do průzkumu se zapojilo bezmála 300 podnikatelů.

Seznam otázek průzkumu:

Jaká byla vánoční sezóna 2023 po stránce tržeb?

Meziroční zlepšení zaznamenala necelá čtvrtina podnikatelů

Odpovědi na otázku ohledně meziročního srovnání vánoční sezóny nabízejí spíše pochmurný pohled. Největší část respondentů (38,2 %) uvádí, že Vánoce 2023 pro ně byly z pohledu tržeb horší než ty předešlé. Zlepšení zaznamenala pouze necelá čtvrtina (24,2 %) podnikatelů, ostatní měli tržby podobné jako předloni.

Pohled na segmentové rozdělení odpovědí potvrzuje, že vánoční sezóna byla v kamenných provozovnách opravdu slabší. Nejvyšší poměr negativních odpovědí je v maloobchodě (44,1 %). Odpovědi v segmentech služby i restaurace a ubytování mají logicky navzájem podobné složení – v těchto oborech není vánoční sezóna natolik relevantní.

Jaká byla vánoční sezóna 2023 po stránce tržeb?
Jaká byla vánoční sezóna 2023 po stránce tržeb? (segmentový pohled)

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2023 a 4Q 2022?

Desetině podnikatelů klesly tržby o třicet a více procent

Ani meziroční srovnání posledních kvartálů let 2022 a 2023 nevyznívá příliš pozitivně. Pouze něco přes pětinu podnikatelů hlásí nárůst tržeb nejméně o 15 procent, více než třetina pak zaznamenala stejně výrazný meziroční propad. Když tento graf porovnáme se stejným z roku 2023, dojdeme k podobnému poznatku jako u průzkumu e-commerce. Zdá se, že trh se stabilizuje – na úkor obou extrémů se zvětšil podíl respondentů, kteří hlásí podobnou situaci jako před rokem.

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2023 a 4Q 2022?

Průzkum maloobchodu a služeb 2023

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2023?

Více než polovina podnikatelů registrovala pokles poptávky

Nejvýraznější výzvou, před níž námi oslovení podnikatelé o vánoční sezóně stáli, byl pokles poptávky u zákazníků – uvádí to více než polovina (53,9 %) respondentů. Život jim komplikovalo i celkové zdražování, ať už u dodavatelů nebo v podobě nákladů na zaměstnance a provoz. Když opět tento graf srovnáme s tím z loňského průzkumu, vidíme, že zatímco u dodavatelů se situace meziročně zlepšila, více obchodníků musí „přitlačit“ u zaměstnanců, nájmů a dalších výdajů.   

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2023?

Průzkum maloobchodu a služeb 2023

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

Nabízeli jste během vánoční sezóny zboží ve slevě?

Pětina obchodníků nabízela před Vánoci dlouhodobější slevy

Převaha odpovědí od podnikatelů, kteří během vánoční sezóny nenabízeli žádné slevy, je vzhledem k podílu řemeslníků a jiných poskytovatelů služeb logická. Podobný nástroj je mezi oslovenými skupinami využívaný zejména mezi maloobchodníky. Pokud jde o formu slevy, podnikatelé je nejčastěji nabízeli v delším než dvoutýdenním období (19,7 %). Slevové kódy (5,5 %) jsou spíše doménou e-commerce.

Nabízeli jste během vánoční sezóny zboží ve slevě?

Jak nastavíte v roce 2024 procentuální marži na prodávaném zboží?

Většina obchodníků chce marži zachovat

Podobně jako v oblasti e-commerce, také podnikatelé v kamenných provozovnách věří, že jim v roce 2024 neporostou náklady. Převážná většina (78,2 %) jich plánuje zachovat podobnou výši marže jako v uplynulém roce. Jen asi šestina (17 %) bude hrubý výdělek z prodeje zvyšovat.

Jak nastavíte v roce 2024 procentuální marži na prodávaném zboží?

Při pohledu na segmentové rozdělení vidíme, že nejstabilněji se v tomto ohledu chtějí zařídit podnikatelé v maloobchodě, což vzhledem k jejich zkušenosti z vánoční sezóny vyznívá překvapivě. Roli může hrát konkurenční boj a možná i dojem menšího manévrovacího prostoru.

Jak nastavíte v roce 2024 procentuální marži na prodávaném zboží? (segmentový pohled)

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2024?

Necelá třetina podnikatelů očekává růst tržeb

Také pohled na graf zobrazující výhled obchodníků na tržby v roce 2024 může překvapit – na rozdíl od shrnutí vánoční sezóny je veskrze optimistický. Zvýšení tržeb očekává 28,4 % účastníků průzkumu, dalších 54 % si myslí, že v roce 2024 se bude situace vyvíjet podobně jako loni. Když porovnáme tyto odpovědi se stejným grafem rok starým, vidíme, že posun k optimismu je jasně znatelný.

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2024?

Průzkum maloobchodu a služeb 2023

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

Jaký je váš plán do roku 2024?

Podnikatelé hledají cesty, jak oslovit více zákazníků

Vzhledem k tomu, že největší výzvou, které podnikatelé v maloobchodě a službách čelili během vánoční sezóny, byl pokles poptávky, je tento poměr odpovědí očekávatelný. Většina respondentů (58,4 %) plánuje v roce 2024 rozšířit sortiment zboží nebo služeb ve snaze zasáhnout větší skupinu zákazníků. Přibližně desetina účastníků průzkumu hodlá propouštět, jen o něco méně početná skupina bude nabírat. Pod položkou „ostatní“, která na grafu zaujímá 16 %, se skrývají většinou odpovědi těch, kteří chtějí udržet situaci z roku 2023, nebo prostě přežít.

Jaký je váš plán do roku 2024?

Závěr

Podnikatelům v maloobchodě a službách Vánoce opět nepřály. Podobně jako před rokem jich velká část zaznamenala pokles tržeb, který postihl zejména maloobchodníky. „Srovnání s průzkumem e-commerce, kde bylo více obchodníků, jimž tržby stouply, je velmi kontrastní. Pozitivní trendy sice jsou vidět i tady, ale nejsou tak výrazné,“ konstatuje ředitel Comgate Jakub Ouhrabka. „Zřejmě se potvrzuje plynulý přesun zákazníků do online světa, nakupování na internetu je pro český trh stále přirozenější.“ Za jeden ze zmíněných pozitivních trendů lze považovat výhled na rok 2024, kde i v průzkumu maloobchodu a služeb mají optimisté převahu.

Byla pro vás data z průzkumu přínosná?

Pokud budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti, zanechte nám prosím e-mailovou adresu.