Refundace na platební bráně

Připravili jsme pro vás nově popis refundace na platební bráně. Refundace je vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši plátci, zákazníkovi e-shopu. Refundování platby využijete, pokud plátce vrací zboží nebo službu ve 14denní lhůtě, při kompenzaci plátci za nedodané zboží/službu, vrácení zálohy plátci atd.

Refundovat lze buď plnou částku platby nebo jen její část, tzv. částečná refundace. Částečná refundace se použije např. v případě, pokud bylo v objednávce více produktů a došlo k vrácení pouze jedné položky (obvykle se nevrací doprava a balné). Počet částečných refundací není omezen. Souhrnná výše částečných refundací k jedné platbě je omezena výší platby. Tzn. nejde refundovat více, než bylo zaplaceno původní platbou. 

Platební brána umožňuje refundovat platby provedené přes všechny platební metody a měny. 

Vrácení platby vždy probíhá původní platební metodou. Pokud zákazník platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu, kterou byla původní platba hrazena. 

V případě, že platil plátce bankovním převodem, vracíme peníze zpět na jeho účet, ze kterého byla platba uhrazena. 

Žárovka

V případě platby kartou vracejte zákazníkům peníze výhradně pomocí refundace přes platební bránu. Nikdy nevracejte peníze jiným způsobem, např. převodem na bankovní účet zákazníka. Toto je pravidlo karetních společností MasterCard a Visa.

Refundace z pohledu plátce

Vrácení platby plátci vždy probíhá původní platební metodou. Pokud plátce platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu.  Vrácenou platbu obdrží plátce standardně následující pracovní den. V případě zahraničních měn může refundace trvat až několik dní. Důvodem může být delší proces na straně kartových asociací či vydavatelské banky.

V případě, že platil plátce bankovním převodem, vygenerujeme převod na bankovní účet plátce ještě týž den odpoledne. Vrácenou platbu obdrží zákazník standardně následující pracovní den. V případě zahraničního příkazu může refundace trvat až několik dní. 

Refundace z pohledu e-shopu

Proces refundace

Proces refundace

 1. krok - založení požadavku na refundaci
O refundaci je možné zažádat dvěma způsoby. První možností je provedení refundace v Klientském portálu. Zde je potřeba nejprve vyhledat danou transakci a stisknout tlačítko refundovat. Následně zadáte požadovanou částku refundace.

Druhou možností je refundování platby přes API rozhraní. Tato varianta je vhodná u většího počtu realizovaných refundací. Bližší informace naleznete v naší API dokumentaci.

 2. krok - splnění podmínek pro provedení refundace
Platební brána přijme požadavek na refundaci u platby, která je ve stavu OČEKÁVANÁ, ZAPLACENÁ nebo PŘEVEDENÁ. Pokud platba nebyla plátcem dokončena a je ve stavu OČEKÁVANÁ, doporučujeme využít storno platby. Více informací o stornování platby najdete v článku zde. Vysvětlení jednotlivých stavů plateb najdete v článku o Klientském portálu.

Jakmile o refundaci zažádáte, platební brána přijme váš požadavek a zařadí jej do fronty ke zpracování. Podmínkou pro následné provedení refundace je dostatečný obrat nových plateb na vašich e-shopech. To znamená, že k provedení refundace potřebujete, aby na váš e-shop přišly nové platby alespoň v takové výši, jako je požadovaná vratná částka plus poplatek za refundaci. 

 3. krok úspešné dokončení refundace
Pokud máte dostatečný obrat, refundace je ihned provedena. U platebních tlačítek vygenerujeme převod ještě týž den odpoledne a zašleme částku na účet plátce. V případě platebních karet ihned předáváme požadavek na zpracovatelskou banku.

Zrušení refundace
Refundaci je možné zrušit v Klientském portálu. Zde je potřeba nejprve vyhledat danou transakci a stisknout tlačítko detail platby. V detailu platby poté zmáčknete tlačítko stornovat platbu.
Požadavek na zrušení refundace je možné podat do doby, než je refundace ve stavu prováděná, tj. pokud je požadavek ve stavech:

  • čekající na potvrzení platby

  • čekající na dostatek financí

V případě, že náš systém již provedl zadržení částečné částky k úhradě refundace, budou vám tyto prostředky převedeny v následujícím denním převodu.

Refundace

Přehled refundací
Veškeré refundace jsou k dispozici v Klientském portálu v sekci Platby -> Refundace. Zde si pomocí filtrů můžete dohledat konkrétní refundovanou platbu a zkontrolovat v jakém se nachází stavu.

Jednotlivé stavy refundací jsou:

  • čekající na potvrzení platby - nastává v případě, že byl požadavek zadán na platbu ve stavu OČEKÁVANÁ. Tato platba musí být nejprve přepnuta do stavu ZAPLACENÁ, aby bylo možné refundaci provést.

Přehled refundací
  • čekající na dostatek financí - platební brána v tuto chvíli neeviduje na vašem e-shopu dostatečnou výši příchozích plateb (ve výši refundované částky). 

  • čekající na realizaci -  platební brána již eviduje dostatečnou výši příchozích plateb a byl zaslán požadavek na realizaci zpracovatelské bance nebo vygenerován bankovní převodí. 

  • prováděná - v případě platby kartou zpracovatelská banka přijala požadavek na provedení refundace. U ostatních metod došlo k vygenerování bankovního převodu plátci, k potvrzení provední příkazu ze strany banky zatím nedošlo.

  • provedená - jedná se o potvrzenou refundaci, která byla úspěšně realizovaná. V případě platebních karet potvrzena i ze strany zpracovatelské banky.

  • stornovaná -  tento stav vzniká na základě žádosti storna od e-shopu, po vypršení časového limitu 14 pracovních dní na realizaci refundace nebo z důvodu odmítnutí refundace zpracovatelskou bankou.

Cena a vyúčtování
Refundace je standardně strhávána z denních hromadných převodů vašich plateb. To znamená, že vám zašleme převod ponížený o částku refundace a poplatek za refundaci. Z vaší strany tedy není nutné manuálně hradit za refundace bankovním převodem. 

Poplatek činí 2 CZK za každou jednotlivou refundaci. V případě plateb v cizích měnách je naúčtován ekvivalent v dané měně, tj. EUR 0,07 / USD 0,08 / GBP 0,06 / PLN 0,29 / HUF 25.

O stržení refundace z denního převodu se dozvíte v rozpisu plateb, který vám zasíláme na e-mail v podobě CSV, PDF a ABO.  Dále je možné si výpis stáhnout pomocí API rozhraní nebo v Klientském portálu. 

Žárovka

Příklad: Plátce uhradil platbu ve výši 2 500 Kč. Po odečtení poplatku 0,99 % z platby je e-shopu převedena výplata ve výši 2 475,25 Kč. Následující den si e-shop přeje provést plnou refundaci této platby ve výši 2 500 Kč. Objem plateb e-shopu po odečtení poplatků je k tomuto dni ve výši 15 678,10 Kč. Po provedení refundace bude od výplaty odečtena částka refundace a poplatek za refundaci: 15 678,10 - 2 500 - 2 = 13 176,10 Kč. Tato částka je převedena e-shopu.

Nedostatečný objem plateb na e-shopu
V případě, že na vašem e-shopu není dostatečný objem plateb pro provedení refundace, platební brána zadržuje všechny finanční prostředky zaplacených plateb na vašem e-shopu. Pokud ani po 14 pracovních dnech od založení požadavku na refundaci, objem vašich plateb nepokryl výši refundace, je požadavek automaticky zrušen.

Všechny zadržené finanční prostředky, jsou bez prodlení převedeny na váš bankovní účet. Systém vám následně umožní zadat požadavek na refundaci znovu.

Pokud víte, že na refundace nebudete mít dostatečný objem plateb, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu. Ta se s vámi domluví na zaslání potřebné finanční výše pro úspěšné provedení refundace.