Restart platby v platební bráně zvyšuje počet dokončených nákupů v e-shopu

Platební brána ComGate nově umožňuje uživatelům opakovat platbu, pokud se jim nepodařilo dokončit platbu napoprvé. Platební brána vybízí uživatele k dalším pokusům o zaplacení, například s využitím jiné platební karty nebo jiné platební metody.

Představme si uživatele, který zvolí platební metodu online platebního převodu a zjistí, že na zvoleném účtu nedisponuje dostatkem prostředků. Nově bude takovému uživateli nabídnuta možnost zaplatit kreditní kartou nebo platbou z jiného účtu. 

Obdobná situace může nastat i při platbě kartou, třeba zablokované internetové platby. I v takovém případě bude uživateli nabídnuta možnost opakovat pokus o zaplacení. 

V případě, kdy plátce z jakéholikov důvodu nezaplatí, zůstává platba ve stavu Očekávaná, a tato informace se do e-shopu nepředává (nedochází ke změně stavu platby v e-shopu). Plátci se zobrazí okno platební brány s informací o stavu platby Očekávaná s tlačítkem Zaplatit a dále pak s odkazy Návrat do eshopu a Zrušit platbu. 

Stav - čeká na zaplacení

Po kliknutí na Zaplatit zobrazí platební brána výběr platební metody. Po kliknutí na Návrat do eshopu dojde k návratu do e-shopu bez změny stavu platby. Platba zůstane ve stavu Očekávaná. Plátce může tuto možnost využít např. v případě, že zaplatil tzv. offline platební metodou a platební brána o jeho platbě ještě neví. Po kliknutí na Zrušit platbu dojde k přepnutí platby do stavu Nezaplacená, tato informace je předána do e-shopu a zároveň dojde k přesměrování plátce do e-shopu. K přesměrování plátce z platební brány do e-shopu dochází pouze v případě, že od založení platby uplynula méně než 1 hodina – důvodem je obvyklá životnost sessiony v rámci e-shopu.

Umožnění opakovaného pokusu o zaplacení platby bude mít za následek zvýšení počtu plateb, které jsou přepnuty do stavu Nezaplacená až s uplynutím tzv. délky expirace platby (výchozí nastavení 7 dní). Dnes, v případě neúspěšného pokusu o zaplacení, je tato informace předána do e-shopu okamžitě. V novém nastavení dojde k předání informace o nezaplacené platbě buď tak, že plátce klikne na odkaz Zrušit platbu, nebo uplynutím doby expirace platby. Proto nově umožňujeme toto nastavení změnit v rámci klientského portálu.

Délku expirace platby lze nastavit na hodnoty 7 dní (výchozí nastavení), 3 dny, 1 den, 3 hodiny nebo 30 minut. Kratší doba je vhodná zejména pro prodej služeb nebo zboží, kde je omezená dostupnost nebo skladová zásoba a před platbou dochází k rezervaci služby/zboží pro konkrétního zákazníka. Kratší doba expirace tak umožní v případě nezaplacení platby dřívější uvolnění rezervace a nabídnutí služby/zboží jinému zákazníkovi. Naopak delší doba expirace platby dává větší prostor zákazníkovi úspěšně dokončit platbu.

Nastavení můžete provést pro jednotlivé obchody v klientském portálu v Integrace - Nastavení obchodů - Platební metody.

Nastavení délky expirace

Nastavit délku expirace platby můžete již nyní. Možnost opakování platby bude pro plátce aktivní od 1. 7. 2020.