Třetina českých e-shopů využívá platební bránu ComGate

ComGate provozuje platební bránu pro 8,5 tis. e-shopů. Podle našich zjištění skoro každá třetí platební brána v Česku nese značku ComGate.

Nás ale hlavně zajímalo, jak velký podíl v segmentu středních a malých e-shopů obsluhujeme. Naším posláním totiž není poskytovat služby několika málo obřím klientům jako Alza nebo Mall. Hrdě se hlásíme k poslání dodávat spolehlivou a zároveň cenově výhodnou službu malým a středním e-shopům. Zakládáme si na transparentnosti - jako první jsme před lety na našem webu zveřejnili úplný ceník i pravidla pro získání objemových bonusů. Stejně tak veřejné jsou naše smlouvy i obchodní podmínky. 

Bohužel, žádné statistiky o počtu klientů nebo e-shopů s možností hradit zboží kartou, případně bankovním tlačítkem, jsme nedohledali. Náš odhad jsme tedy založili na dostupných datech.

V Česku je podle různých odhadů 40 až 50 tis. e-shopů. O podobném čísle referuje například Heureka, která podle vlastních údajů obsluhuje 38 tis. e-shopů. Obdobné číslo zaznívá ze strany Zásilkovny, která podle článků v tisku obsluhuje přes 30 tis. e-shopů ve všech zemích, ve kterých působí, přičemž v minulosti zaznívala čísla kolem 24 tis. e-shopů v Česku. Stejný odhad 40 tis. e-shopů v Česku zaznívá i ze strany Shoptetu v jejich statistickém rozboru (https://www.ceska-ecommerce.cz/).

Od našich partnerů, provozovatelů platforem pro e-shopy, víme, že v celkovém čísle je kolem 15 % ( to je 6 až 7,5 tis.) takzvaně "ve výstavbě", kdy e-shop sice existuje, je v různých stavech rozpracovanosti, ale reálně není plně funkční nebo není propagován a zákonitě na něm nejsou ani prodeje. Mnoho z těchto e-shopů se nikdy nedostane do produkční fáze. Takové e-shopy obvykle nejsou vybaveny platební bránou.

Další obdobný objem představují e-shopy, u kterých se sice rozběhla podnikatelská činnost, ale nedostavil se očekávaný ekonomický efekt. Majitelé takových e-shopů si často uvědomí řadu překážek, jako je třeba nepoměr mezi marketingovými výdaji a realizovanými prodeji, náročnost nákupu nebo logistiky, nebo se potýkají s nedostatkem času. Ani tyto e-shopy se často nedostanou do fáze, kdy jsou zralé pro platební bránu s možností plateb kartou a dalšími online platebními metodami.

Část e-shopů, podle našich zkušeností je jich kolem 10 %, má potřebnou velikost i objemy prodejů, ale druh zboží nebo charakter prodeje je v rozporu se pravidly karetních asociací. Typicky se jedná o zboží a služby s CBD, zbraně, na první pohled nesmyslné nebo pochybné služby.

Takže pro stanovení základu z původního čísla v rozmezí 40 až 50 tis. e-shopů je třeba odečíst 15 % ve výstavbě, dalších 15 % v náběhu a dalších 10 % těch, kterým není možné poskytnout platební bránu z důvodu regulace. Zbývá nám 24 až 30 tis. e-shopů. 8,5 tis. e-shopů s platební bránou ComGate představuje přes 30 % vypočteného základu.

Celkový počet e-shopů 40 až 50 tis.
E-shopy ve výstavbě - 15 % 6 až 7,5 tis.
E-shopy v náběhu - 15 % 6 až 7,5 tis.
E-shopy v zakázaných segmentech - 10 % 4 až 5 tis.
Počet e-shopů s platební bránou 24 až 30 tis.
E-shopy s platební bránou ComGate 8,5 tis.
Podíl ComGate platební brány 31,5 %

Jsme si vědomi toho, že se jedná o odhad, a také že jinou optikou, například měřeno objemem transakcí všech e-shopů, včetně těch největších, je podíl ComGate výrazně nižší. Přesto nás ale na závěr našeho zkoumání potěšilo, že nám důvěřuje tak velká část podnikatelů v oblasti online. 

Děkujeme!