Slovník pojmů

3D Secure

Běžně využívané zabezpečení při online platbě kartou. Zákazník kromě zadání údajů karty musí provést ještě druhý krok potvrzení, většinou pomocí kódu ze SMS, tokenu nebo v aplikaci mobilního bankovnictví. Informace k platební transakci se přenášejí přímo bance v protokolu HTTPS, údaje klienta jsou zašifrované. 

Aktivace brány

Aktivace platební brány Comgate je zdarma a probíhá ve třech krocích:

  1. Uzavření smlouvy se odehrává výhradně online, klienti kvůli ní nemusí chodit nikam na pobočku. Stačí elektronická kopie dokladů.
  2. Propojení e-shopu probíhá buď pomocí připraveného pluginu na základě spolupráce s více než 100 e-shopovými platformami a vývojáři webu. Provozovatelé e-shopu s vlastním řešením připojují bránu pomocí instrukcí v API dokumentaci.
  3. Ostrému provozu předchází schválení ze strany karetních asociací. U nich proběhne závěrečné ověření a brána může být spuštěna.

AML zákon

Zákon, který ukládá finančním institucím povinnost podílet se na boji proti praní špinavých peněz (zkratka pochází z anglického Anti Money Loundering). Subjekty, kterých se týká, musejí mimo jiné identifikovat klienty a jejich obchody, odmítnout provést podezřelý obchod a oznámit jej příslušné instituci, zachovávat mlčenlivost o podniknutých opatřeních a pod. 

API

Application Programming Interface je rozhraní pro programování aplikací. Pomocí protokolů API, které jsou k dispozici na portálu podpory, je možné vyřešit napojení platební brány na rozhraní e-shopu. Slouží pro obchodníky, kteří nepoužívají komerční platformu, ale provozují obchod na vlastním řešení. 

Apple Pay

Platební metoda, která umožňuje zákazníkům jednoduché placení pomocí karty uložené v Peněžence Apple. Funguje na zařízeních společnosti Apple s prohlížečem Safari, která disponují Touch ID nebo Face ID. Podrobnosti jsou k dispozici na portálu podpory.  

Bankovní převod

Převod prostředků mezi bankovními účty. Na platební bráně může proběhnout pomocí bankovního tlačítka, PSD2 platby, QR platby nebo zkopírováním příslušných údajů do prostředí internetového bankovnictví. Při online bankovním převodu je provedení transakce potvrzeno obratem, u standardního bankovního převodu v řádu dnů.

Comgate poradna

Skupina na sociální síti Facebook, v níž se propojují obchodníci, zákazníci, programátoři, účetní nebo lidé, kteří se zajímají o dění v oblasti fintech. Slouží k diskuzi, předávání tipů a rad týkajících se nejen produktů a služeb Comgate.

CVV/CVC kód

Trojmístný číselný kód sloužící pro autorizaci online plateb platební kartou. CVC (Card Verification Code) používají karty Mastercard a Maestro, CVV (Card Verification Value) karty VISA. Trojčíslí není na kartě vyraženo, aby nemohlo být vytištěno na účtenkách.

Česko platí kartou

Iniciativa Ministerstva průmyslu a obchodu a karetních společností VISA a Mastercard, v jejímž rámci nabízíme mimořádné podmínky služeb platební brány a platebních terminálů pro menší a začínající podnikatele, příspěvkové organizace či úřady. Subjekty, kterých se podmínky akce týkají, získají službu platební brány nebo platebního terminálu na 6 měsíců bez poplatků.

E-shop platforma

Technická platforma, na které je postavený e-shop. Existují komerční, open-source i individuální řešení, na které je třeba připojit rozhraní platební brány, má-li být využívána v prostředí e-shopu. Platební brána Comgate podporuje více než sto platforem, pro komerční jsou na stránkách podpory k dispozici návody, pro open-source varianty máme připraven seznam pluginů a pro vlastní řešení protokol API.

Edenred

Společnost zaměřená na zaměstnanecké benefity jako poukázky a stravenky. Patří mezi stravenkové systémy, které podporuje platební terminál Comgate. Pro aktivaci je třeba dojednat obchodní podmínky a uzavřít smlouvu přímo se stravenkovou společností.

Expirace platby

Na platební bráně je v základu nastavena na 7 dní. Je to doba, po kterou je aktivní odkaz na provedení platby. Zákazník má během ní možnost platbu dokončit, případně i se změnou platební metody. Standardní délku expirace plateb je možné měnit v klientském portálu, minimum je 30 minut, maximum 7 dní. Kvůli standardním bankovním převodům doporučujeme ponechat aspoň 3 dny.

Dynamická expirace plateb, kterou je možné zvolit v klientském portálu, mění dobu expirace podle použité platební metody – například 30 minut pro platby kartou, 2 hodiny pro bankovní převod.

Čím delší je expirace, tím víc času má klient na dokončení platby – i v případě, že například zjistí, že u sebe nemá kartu. Kratší expirace se hodí při rychlejším obratu zboží na e-shopu, protože objednávka, kterou si klient mohl rozmyslet, nezůstává zbytečně dlouho rezervovaná.

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) – právní rámec, který chrání občany EU před neoprávněným zacházením s jejich daty včetně osobních údajů. Informace Comgate o zpracování osobních údajů najdete zde.

Google Pay

Elektronický platební systém od firmy Google, díky kterému je možné snadněji platit uloženou kartou. Její údaje jsou v aplikaci Peněženka Google na telefonech nebo tabletech s operačním systémem Android nebo na počítači v prohlížeči Chrome, do kterého je uživatel přihlášen. Google Pay je pak možné využívat pro bezkontaktní (NFC) platbu na terminálech i online na platební bráně.

Chargeback

Vrácení peněžních prostředků stržených při karetní transakci zpět plátci. Chargeback je proveden vždy, když plátce popírá, že vydal pokyn k platbě platební kartou nebo reklamuje dodání zboží nebo služby. Neprobíhá z iniciativy obchodníka, ale na základě podnětu od plátce.

Inline brána

Zobrazení platební brány ve vyskakovacím okně nad stránkou e-shopu je možné díky iFrame. Výhodou je to, že zákazník po celou dobu platebního procesu neopouští e-shop. Toto zobrazení platební brány je možné pouze pro platbu kartou, u ostatních platebních metod je zákazník přesměrován na novou stránku s platební bránou. Detaily pro technickou implementaci řešení jsou k dispozici v API dokumentaci.

Instalace terminálu

Platební terminály s dotykovou obrazovkou nevyžadují žádný technický úkon. Terminál obchodníkovi doručí kurýr a pak jej stačí připojit k internetu pomocí WiFi nebo vložením datové SIM karty – podobně jako u telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android.

Interchange++

Režim pro sazebníky platebních bran podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2015/751, někdy uváděný jako MIF++ nebo IF++. Výše transakčních poplatků se v něm počítá ze tří částí. První je mezibankovní poplatek pro banku, která vydala kartu. Pro karty vydané spotřebitelům v EU je jeho výše regulovaná na 0,2 % pro debetní karty a 0,3 % pro kreditní karty. U ostatních typů karet jednotná výše stanovená není. Druhá část bývá označovaná jako scheme fee a jde o poplatek karetním společnostem Mastercard a VISA. Třetí část poplatku náleží poskytovateli platební brány – tzv. acquirer fee pokrývá náklady na provoz brány a služby třetích stran.

kevin.

Startup, který zjednodušuje platby při zachování jejich zabezpečení. Zákazník díky propojení kevina s bankou nemusí zadávat číslo karty, pouze schvaluje to, že banka poskytuje rozhraní pro nepřímé založení platebního příkazu a pro poskytnutí informací o účtu. Služba je pro kupujícího jednodušší a pro obchodníka z pohledu transakčních poplatků levnější než platby kartou, využívá Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (PSD2).

Klientský portál

Zákaznický webový portál, v němž si obchodníci mohou zobrazit všechny transakce, které proběhly na platební bráně nebo platebním terminálu v daném období, ověřit stav platby, dohledat vyúčtování, analyzovat data a exportovat je do formátu CSV, spravovat uživatele, kteří mohou vidět různé typy informací o vašem obchodě, nebo provádět technická nastavení. Návod k obsluze klientského portálu je k dispozici v portálu podpory.

Mastercard

Společnost, která zprostředkovává platby kartou mezi vydavatelskými bankami a bankami obchodníků. Její karty přijímají platební brána i platební terminály Comgate.

Měna

Určuje hodnotu peněz na různých trzích. Platební brána Comgate podporuje 9 různých měn – CZK, EUR, PLN, HUF, USD, GBP, RON, NOK a SEK a je k dispozici ve 14 jazycích. Platební terminál Comgate přijímá platby v CZK a EUR.

NFC platba

Platba na platebním terminálu využívající technologii NFC (Near Field Communication). Jinak také bezkontaktní platba. Umožňuje provést platbu platební kartou, mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami pouhým přiblížením ke čtečce terminálu. Ta vytvoří elektromagnetické pole, díky němuž si zařízení předávají data. Na mobilu a chytrých hodinkách probíhá platba kartami nahranými v aplikacích jako Google Pay nebo Apple Pay.

Odložené platby

Platební metoda označovaná také jako BNPL (Buy Now, Pay Later – kup teď, zaplať později). Kupujícím umožňuje zaplatit za zboží až o několik (např. 30 dnů) bez úroku. Odložená platba je integrovaná přímo v platební bráně Comgate ve spolupráci s poskytovateli Twisto, Skip Pay a Raiffeisenbank.

Opakované platby

Opakované platby umožňují automaticky strhávat peníze ze zákazníkova účtu poté, co na platební bráně autorizuje první platbu a udělí souhlas k dalším transakcím. Jsou hrazeny z platební karty, obchodník má možnost zvolit jejich výši a interval. Využívají se např. pro hrazení předplatného, webhostingu a pod. Zákazník se před provedením platby seznámí s podmínkami, a když je odsouhlasí, je přesměrován v bráně na platbu kartou. Poprvé vyplní potřebné údaje, další platby probíhají do sjednané doby bez nutnosti jeho další akce. Z pohledu obchodníka je funkce dostupná na vyžádání, podléhá schválení Risk Managementu a vyžaduje drobné změny v integraci a splnění požadavků karetních asociací VISA a Mastercard. Přesné instrukce najdete na stránkách podpory.

PCI DSS

Soubor bezpečnostních požadavků a pravidel, která omezují rizika úniku dat držitelů platebních karet a kartových podvodů. Jejich plnění vyžadují karetní asociace VISA a Mastercard a platí mezinárodně pro organizace, které přenášejí nebo uchovávají data o držitelích platebních karet a kartových transakcích. Comgate má certifikaci PCI DSS Level I od roku 2020.

Platba na tři splátky

Platební metoda, která umožňuje zákazníkům e-shopu zaplatit při nákupu zboží pouze třetinu jeho ceny a další dvě třetiny uhradit bez navýšení ve dvou splátkách s měsíčním intervalem. Metoda je integrovaná přímo v rozhraní platební brány Comgate ve spolupráci s poskytovateli Twisto a Skip Pay.

Platební brána

Řešení, které umožňuje obchodníkům na internetu akceptovat platby různými platebními metodami. Zákazníkům i provozovateli e-shopu nabízí vysoký komfort i zabezpečení plateb. Více o funkcích, integraci, administraci i použití platební brány Comgate najdete na stránkách podpory.

Platební instituce

Licence ČNB, na jejímž základě poskytuje Comgate své služby. Platí v celé EU bez omezení objemů plateb. Společnost Comgate na jejím základě podléhá dohledu ČNB a splňuje přísná kritéria pro nakládání s platebními údaji. 

Platební karta

Kartu, která slouží k provádění bezhotovostních plateb, vydávají banky fyzickým i právnickým osobám. Platební brána i platební terminál Comgate přijímají spotřebitelské i business karty VISA, VISA Electron, Mastercard a Maestro. Platba kartou je nejběžnější platební metodou v e-shopech, transakční poplatky za ni se liší podle toho, zda jde o kartu spotřebitelskou, business, nebo zda byla vydána v EU, či mimo EU. Jejich výše se řídí sazebníkem platební brány a platebních terminálů.  

Platební metody

Způsoby, jakými může zákazník provést platbu na platební bráně. Platební brána Comgate nabízí širokou škálu platebních metod – platby kartou, bankovní převody, Apple Pay, Google Pay, odložené platby nebo platby na tři splátky bez navýšení. 

Platební odkaz

Odkaz pro provedení platby, který může obchodník vygenerovat a odeslat zákazníkovi, jenž zadal objednávku například e-mailem, telefonicky, v chatu nebo jiným způsobem mimo prostředí e-shopu. Využití má i v případě, kdy je potřeba upravit již zadanou objednávku. Platební odkaz je možné vygenerovat v klientském portálu.

Platební terminál

Někdy označovaný jako POS (Point Of Sale). Elektronické zařízení, které umožňuje přijímat platby kartou v kamenných provozovnách. Platební terminály Comgate podporují bezkontaktní i klasické platby kartami VISA a Mastercard, prostřednictvím Apple Pay a Google Pay, akceptují i elektronické stravenkové karty. Terminály mají dotykový displej, běží na nich operační systém Android. Jsou přenosné a k internetu se připojují pomocí mobilních dat nebo WiFi.

Podpora Comgate

Portál, na kterém obchodníci i zákazníci najdou podrobné informace a návody ke všem produktům a službám Comgate.

Pokladní systém

Sestava hardwaru a softwaru, která slouží k zadávání prodeje zboží a služeb v kamenných provozovnách. Platební terminál Comgate umožňuje propojení na většinu běžných pokladních systémů.

Předautorizace

Dočasná blokace finančních prostředků na účtu držitele platební karty, kterou je možné využívat např. za účelem rezervace zboží a služeb nebo v případě, kdy není předem známa konečná výše transakce. Maximální doba blokace je 7 dní, na základě pokynu e-shopu je možné dokončit ji nebo ji zrušit. 

PSD2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (Payment Services Directive) navazuje na předešlou směrnici z roku 2007. Směrnice má za cíl zlepšit platební služby, podpořit inovace v platebním sektoru a pomáhat bankovním institucím zavádět nové technologie. Na základě této směrnice vzniká nový standard online plateb převodem z mezi bankovními účty, kterému se ve zkratce začalo říkat PSD2 platby.

QR platba

Způsob platby, kdy kupující načte v rozhraní mobilního bankovnictví QR kód, pomocí kterého předvyplní údaje k provedení bankovního převodu.  Hodí se například v případě, že zákazník má platební bránu otevřenou na obrazovce počítače a chce použít pro platbu mobilní telefon.

Refundace

Vrácení zaplacené částky zákazníkovi v plné nebo částečné výši. Využívá se např. v situaci, kdy zákazník vrací zboží nebo službu ve čtrnáctidenní lhůtě, při kompenzaci za nedodané zboží, vrácení zálohy apod. Platební brána Comgate umožňuje refundovat platby provedené všemi platebními metodami a ve všech měnách.

Restart platby

Opakování platby, kterou se zákazníkovi nepodařilo dokončit napoprvé, pomáhá ke zvýšení poměru dokončených plateb. Platební brána v takovém případě kupujícího automaticky vyzve k novému pokusu o zaplacení a nabídne volbu jiné platební karty nebo odlišné platební metody. 

Rizikové oblasti

Rizikové oblasti jsou takové oblasti podnikání, pro které není platba kartou zakázána, ale vyžadují speciální přístup a vztahují se na ně jiné než standardní obchodní podmínky. Platební služby podléhají regulaci ČNB, ministerstva financí a pravidlům karetních asociací VISA a Mastercard.

Spropitné

Funkce platebního terminálu, díky níž může zákazník obchodníkovi zaplatit spropitné navýšením celkové částky za nákup. Funkci aktivuje podpora Comgate na požádání.

Storno platby

Zrušení platby je funkcí platební brány a platebního terminálu. Využívá se v případech, kdy např. klient v e-shopu zruší objednávku, zákazník, který zaplatil kartou na terminálu, si nákup rozmyslel, nebo obsluha terminálu zadá chybnou částku platby. Pro úspěšné stornování platby na bráně platí, že její stav musí být „očekávaná“. Již zaplacenou platbu je možné vrátit pouze refundací. Na terminálu je možné stornovat poslední úspěšně provedenou transakci.

Stravenkové karty

Platební terminál Comgate může akceptovat i elektronické stravenky. Pro jejich aktivaci je potřeba v prvním kroku kontaktovat příslušného vydavatele, dojednat obchodní podmínky a uzavřít smlouvu. Terminál podporuje karty Benefit Plus, Chèque Déjeuner (UP), Edenred – Ticket Restaurant, Gusto Karta, Naše stravenka Lidl a Sodexo.  

Transakční poplatek

Poplatek, který je strháván z každé transakce na platební bráně a platebním terminálu. Pokrývá náklady na provoz brány, resp. terminálu, zahrnuje i poplatky karetním asociacím VISA a Mastercard a poplatky bance, která vydala kartu. Může se skládat z fixní a procentní části, jeho výše se liší pro jednotlivé platební metody i podle obratu obchodu a vychází ze sazebníku platební brány a sazebníku platebních terminálů

Účetní systém

Účetní systém, je program, který obchodníkům pomáhá vést účetnictví. Platební brána i terminály Comgate jsou propojeny na všechny běžné účetní systémy, transakce se do nich importují jednoduše na klik, případně pomocí výpisů ve formátu ABO.

Urgence platby

Obchodník může zákazníkovi připomenout dosud neuhrazenou objednávku pomocí platebního odkazu, který vygeneruje v klientském portálu.

Uzávěrka/mezisoučet

Uzávěrka se provádí na platebním terminálu na konci pracovního dne pro kontrolu skutečného stavu provedených transakcí. Po jejím provedení dojde k vynulování a každá další transakce se promítne do nové uzávěrky. K ověření součtu transakcí slouží také mezisoučet. Ten vytiskne transakce od poslední uzávěrky. Rozdíl mezi mezisoučtem a uzávěrkou je v tom, že při mezisoučtu nedochází k vynulování, a mezi dvěma uzávěrkami tak je možné provést libovolný počet mezisoučtů.

Variabilní symbol

Unikátní číslo, které slouží k identifikaci jednotlivých plateb v účetnictví. Na platebním terminálu je možné zadat ho ručně pro každou platbu. Na platební bráně je variabilní symbol součástí dat předávaných z e-shopu při založení platby.

VISA

Společnost, která zprostředkovává platby kartou mezi vydavatelskými bankami a bankami obchodníků. Její karty přijímají platební brána i platební terminály Comgate.

Vyúčtování

Platby zákazníků jsou na účet e-shopu převáděny každý všední den po odečtení transakčních poplatků v jedné souhrnné částce. Součástí denního vyúčtování je rozpis transakcí ve třech formátech (CSV, ABO a PDF). Veškeré denní výpisy jsou ke stažení v klientském portálu, zároveň je možné stáhnout si je pomocí API.

Každý 6. den v měsíci se generuje měsíční vyúčtování za předcházející měsíc. Je k dispozici v Klientském portálu a obsahuje přehled všech denních převodů na obchodníkův bankovní účet a přehled denních výpisů za daný měsíc.

Zakázané oblasti

Seznam oblastí podnikání, v nichž je zakázána platba kartou. Seznam vychází z pravidel karetních asociací VISA a Mastercard. 

Zapamatování karty

Funkce platební brány, která zákazníkovi s každým dalším nákupem v tomtéž e-shopu ušetří opětovné vypisování karetních dat. Z pohledu obchodníka je vhodné nabídnout tuto možnost v případě, že zákazník v jeho obchodě nakupuje pravidelně. Funkce zapamatování karty je dostupná na vyžádání, uložení karetních dat podléhá požadavkům karetních asociací VISA a Mastercard.