Neplatíte náhodou za platby kartou mnohem více, než co čekáte podle ceníku?

Sazebníkům transakčních poplatků na platební bráně a platebním terminálu se věnujeme dlouhodobě. V zevrubné analýze jsme upozornili na kličky, jež někteří poskytovatelé používají, následně jsme si v detailním článku posvítili na komunikaci sazebníků v režimu MIF++. Tentokrát si ukážeme, že v režimu MIF++ můžete zaplatit oproti očekávané ceně podstatně víc.

Ve světě platebních bran a terminálů se můžete setkat s dvěma typy ceníků. 

Nabídka s pevně danou cenou vypadá například takto:

ceník pevná sazba

Všechny uvedené částky a procenta jsou pevně dané. Jde o konečné ceny, nic dalšího na ně nemá vliv. Tento typ ceníku nabízí Comgate.

Nabídka v režimu MIF++ (případně Interchange++ nebo IF++) může vypadat takto:

ceník mif++

Mít k dispozici sazebník v režimu MIF++ je podle nařízení EU povinností každého poskytovatele platební brány a terminálů. Také my ho máme vypracovaný, ale neuvádíme ho v nabídkách. Považujeme za férovější prezentovat v sazebníku pevné poplatky, do nichž zahrnujeme vše.

V dalším článku si totiž ukážeme, že i když obchodník úvodní lákavou nabídku přeskočí, k sazebníku v režimu MIF++ se propracuje a zorientuje se v něm, stejně je v podstatě bez šance vypočítat si reálné náklady na provoz platební brány nebo terminálu.  

vyúčtování mif++

Z vyúčtování jsme si vybrali pět plateb spotřebitelskými kartami VISA vydanými v EU. Ty poznáme podle výše mezibankovního poplatku (ve vyúčtování označený jako IF, regulovaný v tomto případě na pevnou hodnotu 0,20 %). Podle úvodních cifer čísla karty a veřejně dostupných nástrojů je možné určit, zda se jedná o karetní společnost VISA či Mastercard. Ostatně, v českých podmínkách stačí letmý pohled – karty VISA začínají číslicí 4, karty Mastercard mají na začátku 5 nebo 6.

Zaměříme se na hodnotu označenou jako KA, tedy poplatek karetním asociacím (scheme fee). A můžeme postupně počítat: 0,45 : 221 = 0,002, u další platby 1,21 : 455 = 0,0027, dál 0,71 : 459 = 0,0015, potom 0,38 : 161 = 0,0024 a u poslední v seznamu 1,31 : 549 = 0,0024. Skutečně zaplacené poplatky karetním asociacím tedy odpovídají procentním sazbám 0,20 %, 0,27 %, 0,15 %, 0,24 % a 0,24 %. Oproti sazbě 0,10 % uvedené u spotřebitelské karty VISA v ceníku tedy jde o násobně vyšší hodnoty. 

Obdobnou namátkovou kontrolu můžeme provést také u spotřebitelských karet Mastercard vydaných v EU (také ty dokážeme identifikovat podle regulovaného mezibankovního poplatku IF a začátku čísla karty). Počítáme 0,70 : 206 = 0,0034, u další platby 0,60 : 161 = 0,0037, potom 0,67 : 191 = 0,0035, pak 2,15 : 529 = 0,0041 a nakonec 3,39 : 1315 = 0,0026. I v těchto případech je skutečná výše poplatku (odpovídající sazbám 0,34 %, 0,37 %, 0,35 %, 0,41 % resp. 0,26 %) výrazně vyšší než v ceníku uváděných 0,20 %.

vyúčtování mif++

O kolik více zaplatil klient?

Pojďme udělat ještě jeden krok a výše uvedené tabulky rozšíříme. Přidáme sloupeček s výší poplatku karetním asociacím (scheme fee), který by obchodník očekával podle ceníku. Ať je příklad názornější.

V první tabulce jsou platby spotřebitelskými kartami VISA, ve druhé spotřebitelskými kartami Mastercard.

vyúčtování mif++
vyúčtování mif++

Na pěti namátkou vybraných platbách spotřebitelskou kartou VISA vyúčtoval poskytovatel platebních služeb obchodníkovi na scheme fee celkem o 2,21 Kč víc, než kolik by se dalo očekávat podle ceníku, na pěti platbách spotřebitelskými kartami Mastercard celkem o 2,71 Kč. 

Skutečný poplatek je až o pětinu vyšší

A tím se dostáváme zpátky na začátek článku. Podíváme se na obě tabulky ještě trochu jinou optikou a můžeme si srovnat, jak by poplatky vypadaly podle ceníku s pevnou sazbou. Možná budete překvapeni.

V první tabulce vidíme platby spotřebitelskými kartami VISA, u kterých v nabídce najdeme celkový poplatek 0,86 % + 1 Kč. Jak vidíte, skutečnost je klidně o pětinu vyšší.

vyúčtování mif++

Ve druhé tabulce je pět plateb spotřebitelskými kartami Mastercard, za které by podle ceníku měl obchodník platit celkový poplatek ve výši 0,96 % + 1 Kč. Také v jejich případě je skutečná procentní sazba až o pětinu vyšší.

vyúčtování mif++

Je to dost, říkáte? Díky poznámce číslo 11, která je v ceníku uvedena u sloupečku Poplatek VISA a Mastercard, se přitom nejedná o protiprávní jednání – posuďte sami: 

poznámka 11

Hledejte pevné sazby

Pokud vybíráte poskytovatele platební brány či terminálu a srovnáváte nabídky, volte nabídky s pevnou cenou. Jedině tak víte, jaké poplatky vám budou skutečně účtovány. 

Pokud již využíváte služeb poskytovatele v režimu MIF++, pak:

  1. Zkontrolujte si skutečné náklady na transakce. Ve většině případů vám k tomu bude stačit detail vyúčtování a výše uvedený návod. 
  2. Pokud váš poskytovatel standardně nenabízí podrobné vyúčtování dle výše uvedeného příkladu, vyžádejte si podrobný rozpis po transakcích s rozpadem na jednotlivé kategorie poplatků. Máte na to nárok.
  3. V případě, že se ve složitých výpisech nevyznáte a váš poskytovatel vám s kontrolou skutečných nákladů nepomůže, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s rozborem a výpočtem vašich současných skutečných transakčních nákladů. 

V Comgate nabízíme pevné sazby pro platební brány i terminály. Takže až budete hledat férovou nabídku se kterou ušetříte, víte, koho oslovit s poptávkou.