E-shopům se daří lépe než kamenným provozovnám, ukazují průzkumy Comgate

Potýkají se se složitou ekonomickou situací, opatrností zákazníků a potížemi u dodavatelů. Podnikatelé v e-commerce a v kamenných provozovnách překonávají stejné překážky. Jaké jsou rozdíly mezi „online“ a „offline“ prostředími? Jak se liší v meziročním srovnání tržeb nebo v očekávání od vánoční sezóny a roku 2023? Dva velké průzkumy Comgate přinesly výsledky, jejichž srovnání ukazuje, v čem je situace podnikatelů na internetu a mimo něj jiná.   

V obou dotaznících, které jsme uskutečnili během posledních dvou měsíců, jsme se kromě zkoumání současné situace zaměřili na očekávání ve vztahu k vánoční sezóně a k roku 2023. V průzkumu e-commerce jsme získali odpovědi od 600 podnikatelů, v průzkumu kamenných provozoven se do dotazníku zapojilo více než 400 respondentů. Obě sady dat tak mají značnou relevanci a můžeme je porovnávat.     

srovnání průzkumů mockup

Jak se vyvíjí vaše tržby v roce 2022 v porovnání s rokem 2021?

Zajímavý je už pohled na porovnání vývoje tržeb v letech 2021 a 2022. Podíl obchodníků, kteří meziročně žádnou změnu nezaznamenali, je téměř identický: e-commerce 42,7 % – mimo e-commerce 43,1 %. Výrazně se však liší poměr těch, kteří evidují propad, resp. nárůst tržeb. Z internetových obchodníků zaznamenalo 32,5 % pokles tržeb, u 24,8 % jsou vyšší než před rokem. Mezi kamennými provozovnami a službami hlásí nižší tržby než loni 43,4 % respondentů. Pouze 13,5 % podnikatelů tržby meziročně vzrostly. 

vývoj tržeb srovnání

Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Obdobná je i míra optimismu v očekávání směrem k vánoční sezóně. Zatímco mezi e-shopaři si nadpoloviční většina myslí, že se bude vyvíjet stejně jako loňská nebo lépe, v provozovnách  a u služeb mimo e‑commerce mají převahu pesimisté. Na segmentovém rozložení vidíme, že negativní očekávání nejvýrazněji převažují v maloobchodě a mezi restauratéry.

vánoční sezóna srovnání
vánoční sezóna e-commerce
Jak se podle vás bude vyvíjet vánoční sezóna 2022 ve srovnání s rokem 2021?

Pozorujete změnu chování spotřebitelů?

Změny chování zákazníků související s ekonomickou situací a jejich celkovou opatrností pozorují obchodníci napříč prostředími – v obou skupinách si výrazně všímají toho, že kupující volí levnější varianty zboží. Na internetu návštěvníci s nákupem otálejí a výběr zboží jim trvá déle, v kamenných provozovnách zase upozorňují na nižší průměrnou platbu.

změna chování e-commerce
změna chování mimo e-commerce

Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?

Obtíže u dodavatelů mají v obou segmentech podobnou strukturu, dominantní je zvyšování cen (e-commerce 76 %, mimo e-commerce 70,8 %). Další pořadí odpovídá na internetu i mimo něj: 2. výpadky nebo omezení v sortimentu, 3. prodloužení dodacích lhůt. V této problematice se velké rozdíly čekat nedaly, dodavatelé jsou pro obě skupiny respondentů obdobní.

obtíže u dodavatelů e-commerce
Zaznamenáváte obtíže u dodavatelů zboží či služeb?

Jaký je váš výhled na rok 2023 v porovnání s odhadem roku 2022?

Výhled na nadcházející rok opět ukazuje, že optimističtější nálada je mezi obchodníky v e-commerce. V obou skupinách něco přes polovinu respondentů očekává v roce 2023 obdobné tržby jako letos, zato podíl těch, kteří počítají s poklesem tržeb, je mezi internetovými obchodníky oproti kamenným provozovnám poloviční (16 % vs. 30,9 %). A ještě výraznější výkyv je v poměru podnikatelů, kteří počítají s tím, že budou muset provozovnu uzavřít (4,4 % v e-commerce vs. 10,8 % u kamenných prodejen a služeb).  

výhled 2023 e-commerce
výhled 2023 mimo e-commerce

Závěr

Často se skloňuje teze o tom, že v e-commerce skončil covidový boom a e-shopům už se nedaří tolik jako v dobách lockdownů a omezení. Srovnání obou průzkumů však ukazuje na to, že oblast e-commerce je na tom lépe než kamenné prodejny a služby. Online svět vykazuje lepší meziroční srovnání tržeb, menší tendenci k výraznému zvyšování cen a také mnohem vyšší míru optimismu ve výhledu na vánoční sezónu i celý příští rok. 

Komentář Jakuba Ouhrabky, ředitele Comgate

Větší optimismus ve světě e-commerce oproti podnikatelům v tradičních kamenných provozovnách je ze srovnání průzkumů jasně patrný. Týká se vývoje tržeb v uplynulé části letošního roku, míry nuceného zdražování nebo výhledu na vánoční sezónu a příští rok. Rozdíl ve vnímání situace je způsoben řadou faktorů. Za sebe bych upozornil na následující vlivy: situace na trhu s energiemi a cenami za pronájem více zasahuje tradiční kamenné provozovny,  zároveň stále pokračuje přesun zákazníků do online světa. Zákazníkům na něm vyhovuje jistá míra komfortu a šíře výběru, navíc očekávají příznivější cenu.

Na závěr bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu.

Byla pro vás data z průzkumů přínosná?

Budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti? Pokud ano, zadejte prosím e-mail.