Srovnání průzkumů – pozitivnější vývoj v e-commerce trvá

Jak se o Vánocích dařilo z pohledu tržeb obchodníkům v e-commerce a v kamenných provozovnách? Je výhled na rok 2023 optimističtější na internetu, nebo v „offline“ světě? Tyto trendy vidíme na vyhodnocení povánočních průzkumů, které provedla společnost Comgate mezi obchodníky s platební bránou a platebními terminály.

Vyšší podíl respondentů, kteří hlásí meziroční růst tržeb, i těch, kteří očekávají další pozitivní vývoj v roce 2023 – takový je hlavní rozdíl mezi podnikateli v e-commerce a obchodníky s kamennými provozovnami. Stejně jako v předvánočním průzkumu, také v tom provedeném po Novém roce je znát, že situace e-shopů je lepší než v maloobchodu a službách. Detailní srovnání obou průzkumů najdete níže.

Modročervené pruhové grafy ukazují srovnání mezi e-commerce a kamennými provozovnami. Grafy za jednotlivé segmenty odděleně najdete po kliknutí na odkazy pod každou otázkou.

srovnání průzkumů infografika

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Hned srovnání prvních grafů vykresluje ten nejdůležitější obrázek – a ukazuje největší rozdíl mezi obchodníky v e-commerce a těmi s kamennými provozovnami. V online světě je spokojenost s vánoční sezónou výrazně vyšší: meziroční zlepšení tržeb hlásí 36,6 % obchodníků, v maloobchodu a službách jich je o 9,5 procentního bodu méně. 

Odkaz na odpovídající grafy v průzkumu e-commerce a průzkumu maloobchodu a služeb

Jaká byla vánoční sezóna 2022 po stránce tržeb?

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021?

Tento rozdíl je vidět i na detailnějším pohledu na srovnání tržeb ve čtvrtých čtvrtletích let 2021 a 2022. Také zde je znát vyšší ekonomická úspěšnost obchodníků v online světě. Významnější nárůst tržeb zaznamenalo 14,3 % (o 30 % a více), resp. 19,3 % (o 15 až 30 %). V kamenných provozovnách jsou tyto hodnoty nižší – 10 %, resp. 16,8 %.

Odkaz na odpovídající grafy v průzkumu e-commerce a průzkumu maloobchodu a služeb

Jak dopadlo meziroční srovnání tržeb za 4Q 2022 a 4Q 2021? srovnání

Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?

V čem se obě skupiny respondentů shodují, to jsou zkušenosti s průběhem vánoční sezóny. Mezi obchodníky v e-commerce i těmi v kamenných provozovnách mírně převažuje dojem, že kupující začali utrácet o něco později než jindy. V maloobchodě a službách (mezi obchodníky, pro které je vánoční sezóna relevantní) je tento poměr výraznější. Můžeme spekulovat o tom, že v obou oblastech podnikatelé potvrzují opatrnější přístup zákazníků k výdajům.

Odkaz na odpovídající grafy v průzkumu e-commerce a průzkumu maloobchodu a služeb

Zaznamenali jste posun v začátku vánočních nákupů?

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Pokud jde o zásobování, v obou oblastech se obchodníci na vánoční sezónu připravili dobře. Většina respondentů z e-commerce (63,8 %) a ještě výraznější podíl podnikatelů v maloobchodu a službách (75,2 %) měly zásob dost. V každé oblasti jen asi čtyři procenta obchodníků hlásila velké problémy s nedostatkem zboží.

Odkaz na odpovídající grafy v průzkumu e-commerce a průzkumu maloobchodu a služeb

Stalo se vám, že v průběhu vánoční sezóny došly některé kategorie zboží?

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022?

Když mají obchodníci označit největší výzvy, se kterými se během vánoční sezóny potýkali, vzácně se v obou oblastech shodují. V online světě i v kamenných provozovnách řešili růst cen u dodavatelů a pokles poptávky na straně kupujících – v obou grafech tyto odpovědi přesáhly 40 %, v tom z kamenných provozoven dokonce dost výrazně. 

Odkaz na grafy v průzkumu e-commerceprůzkumu maloobchodu a služeb

Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022? PB
Co byly největší výzvy vánoční sezóny 2022? POS

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

Když známe rozdíly v hodnocení čtvrtého kvartálu 2022, nemůže nás překvapit, že i ve výhledu na rok 2023 jsou obchodníci v e-commerce výrazně optimističtější než ti s kamennými provozovnami. Růst minimálně o 15 % očekává v online světě více než 38 % respondentů, ti mají převahu nad obchodníky, kteří se připravují na propad. V kamenných provozovnách mají mírně navrch pesimisté (27,2 % očekává pokles o 15 % a více), ale ani zde není nálada tak pochmurná, jak by se dalo očekávat podle výsledků vánoční sezóny. 

Odkaz na odpovídající grafy v průzkumu e-commerce a průzkumu maloobchodu a služeb

Jaký je váš výhled tržeb do roku 2023?

Co budou podle vás největší výzvy roku 2023? Co vnímáte jako největší hrozby nebo příležitosti?

Vzhledem k tomu, že obchodníci v kamenných provozovnách neřeší logistiku a expedice, sloučili jsme u nich v porovnání s podnikateli v e-commerce dva grafy do jednoho. Společná je obava o udržení přiměřených režijních výdajů, z růstu cen u dodavatelů a případného negativního vývoje poptávky. Otázky nebyly položeny stejně, nelze je tedy dokonale srovnávat, nicméně i tak je znát, že oblast e-commerce je na možnost poklesu poptávky citlivější.

Odkaz na grafy v průzkumu e-commerce a průzkumu maloobchodu a služeb

Co budou podle vás největší výzvy roku 2023?
Co vnímáte jako největší hrozby nebo příležitosti? PB
Co vnímáte v roce 2023 jako největší hrozby nebo příležitosti? POS

Na závěr bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu.

Byla pro vás data z průzkumů přínosná?

Budete chtít pozvat do podobného průzkumu v budoucnosti? Pokud ano, zadejte prosím e-mail.